วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การต่อสู้

การต่อสู้
บางครั้งก็แสดงถึงความขี้ขลาด
เพราะคนขี้ขลาด มักลงมือก่อน
และชอบทำร้ายเกินกว่าความจำเป็น

บางครั้ง
การยอมแพ้หรือหลบหนี
ก็ไม่ได้แสดงออกถึงความขี้ขลาด
แต่เป็นการรักสันติ และรักชีวิต

เมื่อจำเป็นต้องต่อสู้
ผู้กล้าหาญเพียงมุ่งรักษาความชอบธรรม
ฉะนั้นแพ้ชนะจึงไม่สำคัญเท่าสันติสุข

ผู้กล้าหาญที่แท้จริง
ใช้ความเป็นมิตร ทำลายความเป็นศัตรู
ใช้ความไม่เป็นศัตรู ทำศัตรูให้เป็นมิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.