วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

My Girl & I My Girl & I

.My Girl -amp; I
Ka tae toe cha ha             yuh tae duh Yee pa
Ho jar so pa da hor nuh pa ta
Vae ro Ho juh muh Suh nuh pa toe
Yae ro kae so so Hi koo ri naa..........

Ho nuh pa na Na yae koj ji ro to Ra vaj juh Kno Kuh Tae

Vo Ho Ho......

Kee yae hea duh na shim moj so ri ta ha chi Duh yo Ho Chi Ro

*Kuh Dae Duh Nae Moj Suh muh Nae Na muh Euh Hae Jong Daa
Sha ha Ka Huh ha na mi nae sor ra knuh Shi vo kna

**More than yae yae jor ki tae ro yi por
Ta ra ji yuh yuh or Nein Dae Huh Huh........
Knea Koh kuh tae duh Kuh he nein kor Suh
Han Yo Ho da ra han ko
Oh Oh Oh Oh . . . . . . . ..

(*,**)

Han yo duh pa na nan ko
Han yo der pa ha naan ko
Han yo duh pa na han Ko huuu.....
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.