วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติของ E-Portfolio

About e-Portfolio
แฟ้มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่างหรือบางส่วนของหลักฐาน ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคล หรือประเด็นที่ต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบัน การทำแฟ้มสะสมงานถือเป็นเรื่องสำคัญและได้รับความนิยมมาก เนื่องจากบุคคลต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของแฟ้มสะสมงานกันมากขึ้น และพัฒนาการขั้นต่อมาของแฟ้มสะสมงานคือ e-portfolio หรือแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพัฒนาการของแฟ้มสะสมงาน หรือ portfolio แบบเก่า ซึ่งแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานต่อเจ้าของงานและผู้เข้าชมทั่วไป เป็นการเปิดกว้างให้กับผลงานของเราได้ออกไปเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต กลายเป็นแฟ้มสะสมงานแบบ ออนไลน์ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานและสร้างความพอใจให้กับเจ้าของงานและผู้เข้าชมได้อย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน
เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเองว่า ผลงานที่ทำเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จระดับใด มีระบบหรือไม่ ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
เพื่อให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ประเมินของแฟ้มว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จในระดับใด ควรจะพัฒนาหรือไม่อย่างไร
องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงาน
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานต่างๆ
e-Portfolio ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำหรับเว็บไซต์ e-Portfolio นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บผลงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักศึกษาคนใดที่ต้องการสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
แจ้งความประสงค์ขอสมัครสมาชิกได้ที่กระทู้ “สมัครสมาชิก” โดยการ comment แจ้งความประสงค์ไว้ โดยฝากอีเมลล์ของผู้แจ้งไว้ด้วย
หลังจากนั้น admin จะจัดเตรียมพื้นที่เพื่อสร้าง Portfolio ของผู้ขอสมัครสมาชิก แล้วจะแจ้งเรื่อง URL และ PASSWORD ของบุคคลนั้นๆ กลับผ่านทางอีเมลล์ของผู้ที่แจ้งความประสงค์สมัครสมาชิกไว้ พร้อมกับวิธีการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ e-portfolio
หลังจากที่ผู้แจ้งความประสงค์ได้รับ URL และ PASSWORD ของตนเองแล้ว สามารถ log in เข้าไปสร้าง Portfolio ของตนเองได้เลยโดยทำการศึกษาจากคู่มือที่แนบไปหรืออาจจะค้นคว้าจากเว็บไซต์อื่นๆ ก็ได้
เมื่อสร้าง e-Portfolio ของตนเองเสร็จแล้วให้แจ้งลิงก์ของตนเองมาที่กระทู้ “แจ้งลิงก์ Portfolio” admin จะทำการลิงก์เว็บไซต์ของท่านเข้ากับเว็บไซต์ e-Portfolio ของภาควิชาให้
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.