วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พุทธทำนาย ต่างกับ พุทธพยากรณ์

พุทธทำนาย หรือ พุทธพยากรณ์ หมายถึง คำทำนาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งที่มาของคำทำนายมักถูกเชื่อมโยงกับ งานเขียนเรื่อง พุทธพยากรณ์ ของพระราชพรหมยาน งานเขียนของพระราชพรหมยาน กล่าวถึง หลายๆเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ เรื่องของสถานะของพุทธศาสนา เรื่องของสงครามใหญ่ระหว่างประเทศ เรื่องของน้ำมัน
นอกจากนั้นยังมี การกล่าวถึง พุทธทำนาย อย่างกว้างขวางในรูปของข่าวลือ และ เรื่องเล่าบอกต่อ งานเขียนหนึ่งซึ่งมีการเรียบเรียงเป็นรูปแบบ ก็คือบทความเรื่อง ถอดรหัสจากพุทธทำนาย และ การเตรียมตัว โดย มงคล กริชติทายาวุธ บทความบรรยายพุทธทำนายเกี่ยวกับ อนาคตของพุทธศาสนา และ ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ และคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว
.
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.