วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โค้ช วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทยชื่อว่าอะไรนะครับ


หมายเลข 1. จิรายุ รักษาแก้ว
หมายเลข 2. มนตรี แหวนประดับ
หมายเลข 3. วันชัย ทัพวิเศษ
หมายเลข 6. โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ
หมายเลข 7. ยุรนันท์ บัวแดง
หมายเลข 9. กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ หัวหน้าทีม
หมายเลข 10 ปียรัฐ ตุ้นทัพไทย
หมายเลข 11 พิษณุ หารคำตัน
หมายเลข 12 พงศกร นิมะวัลย์
หมายเลข 13 สมพร วรรณประภา
หมายเลข 14 กฤษฎา สมคะเน
หมายเลข 17 สราญจิตร เจริญสุข

ผู้ฝึกสอน มนต์ชัย สุภจิระกุล
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ขจรศักดิ์ มานะพรชัย
เทรนเนอรฺ เผด็จศึก วรรณโชติ

Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.