วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พูดก่อนคิด

พูดก่อนคิด :
ก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด หลังจากพูด คำพูดจะเป็นนายของเรา
ผลจากการพูดย่อมตรงเป็นของเรา พูดดี ดีไป พูดร้าย ก็ได้ร้ายแก่ตัวเอง
และอาจให้ร้ายแก่ " คนรอบข้าง " อีกด้วย

คิดก่อนพูด :
การพูดที่ดี ความคิด+สมอง = คำพูด
ใช้สมองติตรองให้มาก เพราะว่าคำพูดที่ผ่านสมองแล้ว
ย่อมคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมามากกว่าพูดโดยไม่คิด
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.