วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความยุติธรรม


ความยุติธรรม

โลกยังมีความยุติธรรมอยู่แน่นอน
ธรรมชาติย่อมไม่ทอดทิ้งสิ่งนี้
มนุษย์ต่างหากที่พยายามสร้างรูปแบบ
ของความยุติธรรมขึ้น
ความยุติธรรมที่มีรูปแบบ
มันก็ไม่ใช่ความยุติธรรมที่แท้จริง
ธรรมชาติใช้ความชอบธรรมยุติเรื่องราว
แต่มนุษย์ใช้รูปแบบทำให้เรื่องราวต้องยุติ

ผู้พิพากษาจะตัดสินให้ยุติธรรมไม่ได้
ถ้าใจของเขายึดถือรูปแบบของความยุติธรรมอยู่

ตราบใดที่มนุษย์ยังกลัวต่อการใช้ความยุติธรรม
ที่มีความชอบธรรมของชีวิตเป็นพื้นฐานแล้ว
ความยุติธรรมที่แท้ระหว่างมนุษย์
ก็เป็นความยุติธรรมจอมปลอม และล่อลวง
ซึ่งมีอยู่ในระเบียบ และกฏหมายที่ตายด้าน

Jomjai Ninephoom - 17 ก.ค. 2554, 1:18 - ลบ
Justice

The fair is also, of course.
Naturally, this would not be abandoned.
A man who tries to create.
The fair value is.
Justice model.
It is not real justice.
Natural right to end the story.
Humans use patterns to make the story end.

The judge decided that was not fair.
If his mind is taking the form of justice.

As long as people are afraid to apply justice.
The righteousness of life, basically.
True justice between men.
It is a false sense of justice and fraud.
Which is in a mess. And laws that are insensitive

Jomjai Ninephoom - 17 ก.ค. 2554, 1:20 - ลบ
.ผู้รักษากฏหมาย
กฏหมายเป็นเรื่องปลายเหตุ
สำหรับชีวิตที่ยังประมาท
และต้องการสิ่งที่เกินจำเป็นสำหรับชีวิต

กฏหมายยิ่งดีเท่าใด
ยิ่งทำให้ผู้ร้ายกลายเป็นคนดี
และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าผู้รักษากฏหมาย
เห็นแก่กฏหมายมากกว่าชีวิต
กฏหมายนั่นเอง
เป็นสื่อนำมาซึ่งความเดือดร้อน และอยุติธรรม

เป็นผู้รักษากฏหมายแล้ว
จงใช้กฏหมายเพื่อป้องกันความเดือดร้อน
และกำจัดความอยุติธรรมที่ประจักษ์จริงนั้นเถิด
แต่ความใดจะสามารถอภัยได้แล้ว
ขอจงเห็นใจ และเข้าใจชีวิตด้วยเถิด

เมื่อเขาอดอยาก ยากแค้น

หรือสิ่งที่เขารักกำลังอยู่ในอันตราย

คำสอนเกี่ยวกับความดี

ย่อมไม่มีความหมายสำหรับเขา
.
.Law is the end result.
For a careless life.
And beyond what is necessary for life.

How much better law.
Makes a good villain.
And the greater society.

If the laws.
Generously than the law of life.
Law there.
As to the suffering and injustice.

As the law now.
We use the law to prevent trouble.
And eliminate the injustices that seemed real to me.
But one can forgive it.
I give him life with sympathy and understanding.

When he was hungry poor.

Or what he loves is in danger.

Teachings about the poor.

There is no meaning for him.

Jomjai Ninephoom - 17 ก.ค. 2554, 1:22 - ลบ
เหนือกฏหมาย
สังคมยิ่งมีกฏหมายเข้มงวดเท่าใด
ก็เท่ากับประกาศถึงความเหลวไหลของผู้ปกครอง
และความเหลวแหลกของสังคมมากเท่านั้น

กฏหมายที่ดีไม่มีประโยชน์
ถ้าประชาชนไม่สมัครใจ
เมื่อไม่มีกฏหมาย
มหาโจรก็ไม่อาจอยู่ได้อย่างสูงส่ง

สำหรับประชาชนแล้ว
บนความอยุติธรรม และความทุกข์ยากของสังคม
กฏหมายจะมีความหมายอะไร
มากไปกว่าสิ่งน่ารังเกียจ และโหดร้าย

บทลงโทษที่รุนแรงยังมิได้ทำร้ายเขา
แต่ความหิวโหย และปวดร้าวจากความอยุติธรรม
ได้ทำร้ายเขาอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อเขาทนไม่ได้จะให้เขาเคารพกฏหมายได้อย่างไร
และต้องการสิ่งที่เกินจำเป็นสำหรับชีวิต

กฏหมายยิ่งดีเท่าใด
ยิ่งทำให้ผู้ร้ายกลายเป็นคนดี
และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าผู้รักษากฏหมาย
เห็นแก่กฏหมายมากกว่าชีวิต
กฏหมายนั่นเอง
เป็นสื่อนำมาซึ่งความเดือดร้อน และอยุติธรรม

เป็นผู้รักษากฏหมายแล้ว
จงใช้กฏหมายเพื่อป้องกันความเดือดร้อน
และกำจัดความอยุติธรรมที่ประจักษ์จริงนั้นเถิด
แต่ความใดจะสามารถอภัยได้แล้ว
ขอจงเห็นใจ และเข้าใจชีวิตด้วยเถิด

เมื่อเขาอดอยาก ยากแค้น

หรือสิ่งที่เขารักกำลังอยู่ในอันตราย

คำสอนเกี่ยวกับความดี

ย่อมไม่มีความหมายสำหรับเขา

Jomjai Ninephoom - 17 ก.ค. 2554, 1:22 - ลบ
Above the law.
How much more strict social laws.
It was declared a delinquent parent.
And dissipated much of the society only.

Law is of no use.
If the public is not voluntary.
When there is no law.
I can not live a noble bandit.

For the public.
The injustice. And suffering of the society.
Law would have meant nothing.
More than a despicable and cruel.

Penalties do not hurt him.
But hunger. And the anguish of injustice.
He was hurt in the present.
When he could not stand it that he does respect the law.
And beyond what is necessary for life.

How much better law.
Makes a good villain.
And the greater society.

If the laws.
Generously than the law of life.
Law there.
As to the suffering and injustice.

As the law now.
We use the law to prevent trouble.
And eliminate the injustices that seemed real to me.
But one can forgive it.
I give him life with sympathy and understanding.

When he was hungry poor.

Or what he loves is in danger.

Teachings about the poor.

There is no meaning for him.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.