วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คล้ายเธอลืม ไปหมดแล้ว คำสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมา

Intro / Cm7/ ( 4 Times)

Cm7 Abmaj7 Gm
คล้ายจันทราที่อับแสง ล้านดวงดาวมืดมน คล้ายดังคนเริ่มหมดไฟ
Cm7 Amaj7 Gm
วันที่อาทิตย์ ร้อนแรงลาจากฟ้า และไม่เคยหวนกลับ ใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจ

Instru/ Cm7 / Cm7 / Amaj7 / Gm /

Cm7 Abmaj7 Gm
โลกใบเดิมที่สดใส ไม่เคยเป็นเหมือนเก่า ฤดูกาลพลันเปลี่ยนแปร
Cm7 Abmaj7 Gm
ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวย ไม้งามแห้งเหี่ยว ขาดความรักไร้กำลัง หัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก ที่เคยหอม เคยกอด คิดฮอดแล้วหนาวหัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
สัญญาไว้ สิมาหมั่นมาหมาย ไหลผ่านปานขี่ฝ่าลืมฟ้าแล้วบ่น้อ บอกให้คอยยังจำได้บ่ คำสัญญายังจำได้บ่
Cm7 Abmaj7
เหงาส่ำได๋บ่ท้อ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเด้อความฮักแท้ป่านนี้อยู่ไส

Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
และยังคิดถึงเธอนะ ชีวิตที่มีเธอ วันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย
Ab Gm Cm7
วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอได้ไหม ยังคอย

Cm7 Abmaj7 Gm
คล้ายเธอลืมไปหมดแล้ว คำสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมา
Cm7 Amaj7 Gm
ต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกล กางกั้นไว้ รักยังเหมือนเก่าความคิดถึง ไม่เคยจางหายไป
Cm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก ที่เคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไว้ในหัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
ยามเฮาไกลแล้วยังจำได้บ่ เห็นดาวยังพ่อหน้ากันอยู่บ่ห่าง ฟ้าข้างบนเปลี่ยนสีทุกวัน
สัญญามั่น คงจำขึ้นใจ
Cm7 Abmaj7
เก็บคำว่าฮักไว้ ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ ป่านนี้เป็นจั๋งได๋

Gm Cm7 Ab Gm Bb Cm7
* และยังคิดถึงเธอนะ วันนี้ไม่มีเธอ เหตุใดโลกนี้ช่างดูโหดร้าย
Ab Gm Bb
สุดท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล กลับมาได้ไหม ยังคอย

Instru/ Cm7 / Cm7 / Ab / Gm Bb / ( 2 Times )

Ab Bb Ab Bb
พรุ่งนี้ต้องเดินต่อไปแม้เพียงลำพัง ชีวิตจะเป็นอย่างไร ขอเพียงความหวัง
Ab Gm Ab Gm Bb Ab Bb
โลกยังรอให้เธอช่วยเป็นพลัง แต่งเติมฝัน ให้ชีวิต งดงามด้วยความรัก

Instru/ Cm7 / ( 16 Times )

(*)

Cm7 Ab Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
กลับ มาได้ไหมยังคอย และ ยังคิดถึงเพียงเธอ


+++++++++ผิดถูกยังไงชี้แนะด้วยคับพี่ๆท่าน....!!
Intro / Cm7/ ( 4 Times)
Cm7 Abmaj7 Gm
คล้ายจันทราที่อับแสง ล้านดวงดาวมืดมน คล้ายดังคนเริ่มหมดไฟ Cm7 Amaj7 Gm
วันที่อาทิตย์ ร้อนแรงลาจากฟ้า และไม่เคยหวนกลับ ใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจ Instru/ Cm7 / Cm7 / Amaj7 / Gm /
Cm7 Abmaj7 Gm
โลกใบเดิมที่สดใส ไม่เคยเป็นเหมือนเก่า ฤดูกาลพลันเปลี่ยนแปร Cm7 Abmaj7 Gm
ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวย ไม้งามแห้งเหี่ยว ขาดความรักไร้กำลัง หัวใจCm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก ที่เคยหอม เคยกอด คิดฮอดแล้วหนาวหัวใจCm7 Abmaj7 Gmสัญญาไว้ สิมาหมั่นมาหมาย ไหลผ่านปานขี่ฝ่าลืมฟ้าแล้วบ่น้อ บอกให้คอยยังจำได้บ่ คำสัญญายังจำได้บ่
Cm7 Abmaj7
เหงาส่ำได๋บ่ท้อ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเด้อความฮักแท้ป่านนี้อยู่ไส
Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
และยังคิดถึงเธอนะ ชีวิตที่มีเธอ วันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย Ab Gm Cm7
วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอได้ไหม ยังคอยCm7 Abmaj7 Gm
คล้ายเธอลืมไปหมดแล้ว คำสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมา Cm7 Amaj7 Gm
ต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกล กางกั้นไว้ รักยังเหมือนเก่าความคิดถึง ไม่เคยจางหายไปCm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก ที่เคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไว้ในหัวใจCm7 Abmaj7 Gmยามเฮาไกลแล้วยังจำได้บ่ เห็นดาวยังพ่อหน้ากันอยู่บ่ห่าง ฟ้าข้างบนเปลี่ยนสีทุกวัน สัญญามั่น คงจำขึ้นใจ
Cm7 Abmaj7
เก็บคำว่าฮักไว้ ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ ป่านนี้เป็นจั๋งได๋ Gm Cm7 Ab Gm Bb Cm7*
และยังคิดถึงเธอนะ วันนี้ไม่มีเธอ เหตุใดโลกนี้ช่างดูโหดร้าย Ab Gm Bb
สุดท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล กลับมาได้ไหม ยังคอย

Instru/ Cm7 / Cm7 / Ab / Gm Bb / ( 2 Times )
Ab Bb Ab Bb
พรุ่งนี้ต้องเดินต่อไปแม้เพียงลำพัง ชีวิตจะเป็นอย่างไร ขอเพียงความหวัง
Ab Gm Ab Gm Bb Ab Bb
โลกยังรอให้เธอช่วยเป็นพลัง แต่งเติมฝัน ให้ชีวิต งดงามด้วยความรัก
Instru/ Cm7 / ( 16 Times )
(*)
Cm7 Ab Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
กลับ มาได้ไหมยังคอย และ ยังคิดถึงเพียงเธอ
Intro: /Cm7/ (4 times)

Cm7 Abmaj7 Gm
คล้ายจันทราที่อับแสง ล้านดวงดาวมืดมน คล้ายดังคนเริ่มหมดไฟ
Cm7 Amaj7 Gm
วันที่อาทิตย์ ร้อนแรงลาจากฟ้า และไม่เคยหวนกลับ ใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจ

Instru: / Cm7 / Cm7 / Amaj7 / Gm /

Cm7 Abmaj7 Gm
โลกใบเดิมที่สดใส ไม่เคยเป็นเหมือนเก่า ฤดูกาลพลันเปลี่ยนแปร
Cm7 Abmaj7 Gm
ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวย ไม้งามแห้งเหี่ยว ขาดความรักไร้กำลัง หัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก เป็นจั๋งได๋น้อความฮัก ที่เคยหอม เคยกอด คิดฮอดแล้วหนาวหัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
สัญญาไว้ สิมาหมั่นมาหมาย ไหลผ่านปานขี่ฝ่าลืมฟ้าแล้วบ่น้อ บอกให้คอยยังจำได้บ่ คำสัญญายังจำได้บ่
Cm7 Abmaj7
เหงาส่ำได๋บ่ท้อ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเด้อความฮักแท้ป่านนี้อยู่ไส

Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
และยังคิดถึงเธอนะ ชีวิตที่มีเธอ วันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย
Ab Gm Cm7
วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอได้ไหม ยังคอย

Cm7 Abmaj7 Gm
คล้ายเธอลืมไปหมดแล้ว คำสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมา
Cm7 Amaj7 Gm
ต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกล กางกั้นไว้ รักยังเหมือนเก่าความคิดถึง ไม่เคยจางหายไป
Cm7 Abmaj7 Gm
เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก ที่เคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไว้ในหัวใจ
Cm7 Abmaj7 Gm
ยามเฮาไกลแล้วยังจำได้บ่ เห็นดาวยังพ่อหน้ากันอยู่บ่ห่าง ฟ้าข้างบนเปลี่ยนสีทุกวัน
สัญญามั่น คงจำขึ้นใจ
Cm7 Abmaj7
เก็บคำว่าฮักไว้ ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ ป่านนี้เป็นจั๋งได๋

Gm Cm7 Ab Gm Bb Cm7
* และยังคิดถึงเธอนะ วันนี้ไม่มีเธอ เหตุใดโลกนี้ช่างดูโหดร้าย
Ab Gm Bb
สุดท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล กลับมาได้ไหม ยังคอย

Instru: / Cm7 / Cm7 / Ab / Gm Bb / (2 Times)

Ab Bb Ab Bb
พรุ่งนี้ต้องเดินต่อไปแม้เพียงลำพัง ชีวิตจะเป็นอย่างไร ขอเพียงความหวัง
Ab Gm Ab Gm Bb Ab Bb
โลกยังรอให้เธอช่วยเป็นพลัง แต่งเติมฝัน ให้ชีวิต งดงามด้วยความรัก

Instru: / Cm7 / (16 Times)

(ซ้ำ *)

Cm7 Ab Gm Bb Cm7 Ab Gm Bb Cm7
กลับ มาได้ไหมยังคอย และ ยังคิดถึงเพียงเธอ
คิดฮอด : bodyslam Feat. ศิริพร อำไพพงษ์
อัลบั้ม : คราม

ปรับสายลงครึ่งเสียง

Intro : C#m7 (4 times)


C#m7 C#m7 C#m11 G#m7
คล้ายจันทราที่อับแสง ล้านดวงดาวมืดมน คล้ายดังคนเริ่มหมดไฟ
C#m7 C#m7 C#m11 G#m7
วันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้า และไม่เคยหวนกลับ ใครคนนี้เหมือนไม่อยาก…หายใจ

(ดนตรี) C#m7 / C#m7 / Amaj7 / G#m7

C#m7 C#m7 Amaj7 G#m7
โลกใบเดิมที่สดใส ไม่เคยเป็นเหมือนเก่า ฤดูกาลพลัน เปลี่ยนแปลง
C#m7 C#m7 Amaj7 G#m7
ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวยไม้งาม แห้งเหี่ยว ขาดความรัก ไร้กำลัง…หัวใจ

C#m7 Amaj7
เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก
G#m7 Cm7
ที่เคยหอม เคยกอด คิดฮอดแล้วหนาวหัวใจ
Amaj7
สัญญาไว้ สิมาหมั่นมาหมาย ไหลผ่านปานขี่ฝ่า ลืมฟ้าแล้วบ่น้อ
G#m7 C#m7
บอกให้คอยยังจำได้บ่ คำสัญญายังจำได้บ่
Amaj7
เหงาส่ำได๋บ่ท้อ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ ป่านนี้ อยู่ไส

G#m7 C#m7 Aadd9
* และยังคิดถึงเธอนะ อะ อะ อะ อะ ชีวิตที่มีเธอ
G#m7 B C#m7
วันคืนเหล่านั้นช่างมีความมะ อะ อะ อะ อะ
Aadd9 G#m7 B
วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอได้ไหม ยังคอย

(ดนตรี) C#m7 / C#m7 / C#m7 / C#m7

C#m7 C#m7 Amaj7 G#m7
คล้ายเธอลืม ไปหมดแล้ว คำสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมา
C#m7 C#m7 Amaj7 G#m7
ต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกล กางกั้นไว้ รักยังเหมือนเก่า ความคิดถึง ไม่เคยจาง…หายไป
C#m7 Amaj7
เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก
G#m7 C#m7
ที่เคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไว้ในหัวใจ
Amaj7
ยามเฮาไกลแล้วยังจำได้บ่ เห็นดาวยังพ่อหน้ากันอยู่บ่ห่าง
G#m7
ฟ้าข้างบนเปลี่ยนสีทุกวัน
C#m7
สัญญามั่น คงจำขึ้นใจ


Amaj7
เก็บคำว่าฮักไว้ ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ ป่านนี้เป็นจั๋งได๋


G#m7 C#m7 Aadd9
และยังคิดถึงเธอนะ อะ อะ อะ อะ วันนี้ไม่มีเธอ
G#m7 B C#m7
เหตุใดโลก นี้ช่าง ดูโหดร้าย อะ อะ อะ อะ
Aadd9 G#m7 B
สุดท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล กลับมาได้ไหม ยังคอย…เย้


(ดนตรี) C#m7 / C#m7 / Aadd9 / G#m7 B (2 Times)

Aadd9 B Aadd9
พรุ่งนี้ต้องเดินต่อไป แม้เพียงลำพัง
B
ชีวิตจะเป็นอย่างไร ขอเพียงความหวัง
Aadd9 G#m7 Aadd9 G#m7 B Aadd9
โลกยังรอให้เธอ ช่วยเป็นพลัง แต่งเติมฝัน ให้ชีวิต งดงามด้วยความรัก…เย้

C#m7
โอ โฮะ โอ………….โอ๊ย… (เธอเป็นยังไงบ้าง)

อยู่ไสน้อความฮัก โอ๊ย… (หายไปนาน)

อยู่ไสน้อความฮัก โอ โฮะ โอ………….โอ๊ย…

เธอเป็นอย่างไร ไร ไร…..

(โอ โฮะ โอ………….โอ๊ย…)

(ซ้ำ *)


(ดนตรี) C#m7 / C#m7 / Abadd9

G#m7 B C#m7
กลับมาได้ไหมยังคอย…
Aadd9 G#m7 B C#m7
และ ยังคิดถึงเพียงเธอ

โอ โฮะ โอ………….โอ๊ย…

เป็นจั๋งได๋แล้วน้อความฮัก

โอ โฮะ โอ………….โอ๊ย…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.