วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หน้าที่ของมนุษย์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เป็นหน้าที่โดยตรงของมนุษย์

แม้เราไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

สักวันหนึ่ง ไม่เราก็คนที่เรารัก

ต้องตกทุกข์ได้ยากโดยไร้ผู้คนสนใจ

การช่วยเหลือคือการช่วยให้เพื่อนมนุษย์

ดำรงชีพอยู่ได้โดยปรกติสุข

ภายใต้กิจกรรม ที่เขากระทำอยู่

จะโดยสมัครใจ หรือโดยจำเป็นก็ตาม

การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น

ต้องทำในสิ่งที่เขาพอใจ

และไม่เกินจำเป็นสำหรับเขา

ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราพอใจ และคิดว่ามันน่าทำ


การช่วยเหลือที่ดีที่สุด

ก็คือการช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.