วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คุณจะรู้สึกยังไง ถ้าแฟนคุณกอดคนอื่น


งานพิเศษ คะแนนง่ายๆ 1 คะแนน ให้ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ(ขนาด 10x10 cm) จำนวนคนละ 20 หัวใจ ส่งวันจันทร์นี้เท่านั้น
โปรดจงตัดมันออกมาจากใจ
"
"
ขออภัยที่แท๊กครับ ลบออกนะครับ แค่อยากให้รู้ข่าว

งานพิเศษ คะแนนง่ายๆ 1 คะแนน ให้ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ(ขนาด 10x10 cm) จำนวนคนละ 20 หัวใจ ส่งวันจันทร์นี้เท่านั้น
โปรดจงตัดมันออกมาจากใจ
"
"
ขออภัยที่แท๊กครับ ลบออกนะครับ แค่อยากให้รู้ข่าว

งานพิเศษ คะแนนง่ายๆ 1 คะแนน ให้ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ(ขนาด 10x10 cm) จำนวนคนละ 20 หัวใจ ส่งวันจันทร์นี้เท่านั้น
โปรดจงตัดมันออกมาจากใจ
"
"
ขออภัยที่แท๊กครับ ลบออกนะครับ แค่อยากให้รู้ข่าว


งานพิเศษ คะแนนง่ายๆ 1 คะแนน ให้ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ(ขนาด 10x10 cm) จำนวนคนละ 20 หัวใจ ส่งวันจันทร์นี้เท่านั้น
โปรดจงตัดมันออกมาจากใจ
"
"
ขออภัยที่แท๊กครับ ลบออกนะครับ แค่อยากให้รู้ข่าว

งานพิเศษ คะแนนง่ายๆ 1 คะแนน ให้ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ(ขนาด 10x10 cm) จำนวนคนละ 20 หัวใจ ส่งวันจันทร์นี้เท่านั้น
โปรดจงตัดมันออกมาจากใจ
"
"
ขออภัยที่แท๊กครับ ลบออกนะครับ แค่อยากให้รู้ข่าว

.
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.