วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ราชินีแห่งท้องทุ่ง ราชินีแห่งท้องทุ่ง สายลมพลิ้ว พัดทิวไม้ ปลายยอดหญ้า. สายลมพา ฝนโปรยหัวใจหวั่น แม้บนฟ้า มีเมฆฝนต้องรำพัน แต่ใจฉัน ฝันไป ใกล้ดวงดาว ฝันของฉัน มีความหมาย อันยิ่งใหญ่. จะเดิน

ราชินีแห่งท้องทุ่ง

ราชินีแห่งท้องทุ่ง
สายลมพลิ้ว
พัดทิวไม้ ปลายยอดหญ้า.
สายลมพา ฝนโปรยหัวใจหวั่น
แม้บนฟ้า มีเมฆฝนต้องรำพัน
แต่ใจฉัน ฝันไป ใกล้ดวงดาว
ฝันของฉัน
มีความหมาย อันยิ่งใหญ่.
จะเดินไป ตามทาง ที่ฝัน
สู่เส้นทาง
แห่งแสงสี เป็นรางวัล
ถึงวันนั้น คงได้ สมใจหมาย.
.อยากจะเป็น
ราชินี แห่งท้องทุ่ง
มุ่งก้าวไป
บนเวที หลากสีสรร
ดาวดวงเด่น
จรัสแสง ดาวดวงนั้น
นี่แหละฉัน
นี่แหละฝัน ต้องเป็นจริง
ฝันของฉัน
มีความหมาย อันยิ่งใหญ่.
จะเดินไป ตามทาง ที่ฝัน
สู่เส้นทาง
แห่งแสงสี เป็นรางวัล
ณ. ที่นั้น
คือจุดหมาย สู่ปลาย.ฝัน
อยากจะเป็น
ราชินี แห่งท้องทุ่ง
มุ่งก้าวไป
บนเวที หลากสีสรร
ดาวดวงเด่น
จรัสแสง ดาวดวงนั้น
นี่แหละฉัน
นี่แหละฝัน ต้องเป็นจริง
ฝันของฉัน
มีความหมาย อันยิ่งใหญ่.
จะเดินไป ตามทาง ที่ฝัน
สู่เส้นทาง
แห่งแสงสี เป็นรางวัล
ณ. ที่นั้น
คือจุดหมาย สู่ปลาย.ฝัน
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.