วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลข ๑

เลข 1 เป็นดาวอาทิตย์ เลขแห่ง

ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง สติปัญญา

ว่องไว ใจนักเลง กล้าหาญ มีความ

ทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่เป็นโต

ชอบออกหน้าไม่เป็นรองใครถือความ

คิดอ่านตนเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า เป็น

ผู้นำคน บางครั้งดูยิ่งทนงเกินสมควร

ชอบเด่นชอบดัง ถือตัว ใจคอเด็ด

เดี๋ยวมั่นคงมีการตัดสินใจได้รวดเร็ว

ไม่โลเล ชีวิตมักมีการเดินทาง

ความหมายของตัวเลข ๒

เลข 2 เป็นดาวจันทร์ มักเป็นคนมี

จินตนาการสูง จิตใจอ่อนไหว ละ

เมียดละไมบางครั้งคิดมากเพ้อฝัน

ประเภทสร้างวิมานในอากาศ ชอบ

กวีนิพนธ์ ชอบของละเอียดอ่อน

สุนทรีย์ คล้อยตามคนอื่นได้ง่าย

ชอบชีวิตอิสระ คนเลข 2 ดูเผินๆ

เป็นคนอ่อนไหวแต่ถึงคราวคับขัน

จะคุมสติได้ดี มีความกล้าเข็มแข็ง

อย่างน่าทึ่งเข้าทำนองอ่อนที่สุดก็

แข็งที่สุด ส่วนความดื้อรั้น ดุจเดียว

กับเลข ๑ ดาวอาทิตย์

ความหมายของตัวเลข ๓

เลข ๓ เป็นดาวอังคาร ดาวแห่งความ

กล้าหาญชาญชัย ชอบสงคราม การ

สู้รบ ดาวอังคารจึงถือเป็นทั้งสงคราม

ที่แท้จริง และสงครามทางกามารมย์

อีกประการหนึ่งเป็นเกษตรราศีพิจิก

อันเป็นเครื่องหมายอวัยวะเพศ ดาว

อังคารยังหมายถึงโทสจริต เอะอะปึง

ปัง ความขยันขันแข็ง ว่องไวบางครั้ง

ดื้อรั้นแบบคนเลข ๑ รวมไปถึงความ

หรูหราฟุ้มเฟือย

ความหมายของตัวเลข ๔

เลข ๔ เป็นดาวพุธ หมายถึง สติปัญญา

แต่ปัญญาแบบพุธ เป็น"โลกีย์ปัญญา"

ปัญญาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง อย่างโลกๆ

ปะติภาณเฉลียว ฉลาด ว่องไว ทันคน

ชอบติดต่อคบหาสมาคม เข้าไหนเข้าได้

เรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธืเป็นเลิศ ว่างั้น

เถอะ เนื่องจากดาวพุธมักจะกลมกลืน

กับสถานการณ์ ได้ง่ายบางครั้งบ่งบอก

ถึงความไม่แน่นอน

ความหมายของเลข ๕

เลข 5 เป็นปัญญาเช่นเดียวกับเลข ๔

แต่เป็นปัญญาเหนือโลก เป็นรู้ความ

เข้าใจโลกและชีวิต ๕ เป็นตัวแทน

คุณธรรม จริยธรรม ความคงแก่เรียน

ความยุติธรรม หมายถึงผู้ใหญ่ ครู

อาจารย์ พระสงฆ์ ความสุขุมเยือกเย็น

คนเลข ๕ มักจะชอบศาสนา สิ่งศักดิ์

สิทธิ์ เป็นมองโลกในแง่ดี บางครั้งก็

ซื่อบริสุทธิ์เกินไปไปจนกลายเป็นคน

เซ่อก็มีบางครั้งชอบสันโดษ จนกลาย

เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เอาใครก็มี

ความหมายของเลข ๖

เลข ๖ หมายถึงดาวศุกร์ เป็นดาวศิลปะ

สุนทรียะ ความรักคนเลข ๖ จึงมีเสน่ห์

รักสวยรักงาม มีรสนิยมดีชอบศิลปะ

และดนตรี สนุกบันเทิง เป็นพวก สุขนิยม

ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่อิจฉา

ริษยา นอกจากยังรวมไปถึงโภคทรัพย์

ทรัพย์สินต่างๆ ในดวงชะตาชายหมาย

รวมถึง ความรัก ภรรยา ความปราถนา

อันสวยงาม

ความหมายของเลข ๗

เลข ๗ ดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์แห่งทุกข์

โศก โรคภัยการสูญเสีย เลข ๗ มักกำพร้า

เร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่ มักเดือดร้อนเป็นนิตย์

ส่วนดีก็คือ มีสติปัญญาและความอดทน

เป็นเลิศ เลข ๗ ถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์

จะมีผลทางลบมากกว่าทางบวกแน่นอน

ความหมายชองเลข ๘

เลข ๘ คือราหูเป็นเครื่องแห่งอาถรรพณ์

วิบัติลุ่มหลงมัวเมา มักถูกใส่ร้ายป้ายสี

กลั่นแกล้ง ราหูกับเสาร์ ต่างป็นเลขทุกข์

เหมื่อนกัน แต่ทุกข์แบบเสาร์เป็นความ

เศร้าโศก แห้งแล้ง ตรมไหม้ภายใน ทุกข์

แบบราหูป็นทุกข์เพราะถูกใส่ไคล้ทำให้

มัวหมอง ล้มละลาย ผู้ใดมีชื่อที่มีเลข๘

ละก็เตรียมมั่วๆเบรอๆได้เลย หลีกเลี่ยง

ไว้จึงดี

ความหมายของเลข ๙

เลข ๙ (ดาวเกตุ) เป็นเลข แห่งความลึกลับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พิสูจน์ไม่ได้ มักมีความคิด

ฉับพลันมีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ เลิ่อมใส

ศรัทธา สนใจในเรื่องศาสนาเร้นลับสนใจ

ของเก่าแก่ ชอบสระสมของเก่า อีกอย่าง

เชื่อว่าดาวเกตุ(9)ป็นดาวคุ้มครองภัยให้

ความแคล้วคาด คุกตารางอุบัติเหตุได้ และ

ยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน ให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดี

ความหมายของเลข ๑o

เลข ๑o ชอบเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน

ความอยากเด่น อยากดัง เชื่อมั่นในตัว

เองสูงชอบอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร

เมื่อรวมกันแล้ว ทำให้เป็นคนแข็งกร้าว

ไม่ง้อคน ชอบแหวกแนว ไม่ค่อยนุ่มนวล

ส่วนที่ดีก็คือ กล้าตัดสินใจ ทำกิจการใหญ่

ได้อย่างไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า

กล้าได้กล้าเสีย รักความยุติธรรม ไม่เอา

เปรียบใคร ในชีวิตมักมีอุปสรรค คิดทำ

อะไรมักจะเจอคู่แข่ง มีคนปองร้าย บริวาร

มักจะให้โทษ เพราะตัวเราชอบเผด็จการ

ทำให้ชีวิตมักอาภัพ มีศัตรูรอบด้าน บริวาร

และบุคคลในครอบครัวมักจะแข็งข้อ และ

ก่อเหตุกระทบกระเทือนใจอย่าวรุนแรง

.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.