วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายวิชา ว40101 ฟิสิกส์1 : กลศาสตร์ 1

รายวิชา ว40101 ฟิสิกส์1 : กลศาสตร์ 1
เอกสารประกอบการสอน
PowerPoint Slide
แบบฝึกหัด (ให้นักเรียนส่งหลังจากเรียนจบแต่ละบทแล้วภายใน 1 สัปดาห์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.