วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

10 วิธี เพิ่มความเร็วให้แลนไร้สาย (wireless LAN)

สำหรับผู้ใช้แลนไร้สายซึ่งวินโดวส์แจ้งว่ามีระดับสัญญาณอ่อน ท่านจะเสียความเร็วและความเชื่อถือได้ (reliability)ในการสื่อสารข้อมูลไป ทั้งพื้นที่บางส่วนอาจไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ ผมขอนำเกร็ดความรู้ในการเพิ่มสัญญาณมาฝากเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (performance) ของแลนไร้สาย ดังนี้

1. ติดตั้ง AP (Access Point) ไว้ที่ใจกลางอาณาบริเวณซึ่งท่านใช้งาน โดยมองทั้ง 3 มิติ เช่น บ้านมี 2 ชั้น ก็ควรติดตั้งให้ลอยสูงจากพื้นและอยู่ตรงกลางของพื้นราบ เช่น บันได เป็นต้น ไม่ควรติดตั้งชิดผนัง หรือใกล้สิ่งกีดขวาง เช่น ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เป็นต้น

2. เลือกเสาอากาศของ AP ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เสามาตรฐาน(Standard antenna) ติดตั้งไว้ที่ใจกลางอาณาบริเวณซึ่งท่านใช้งาน ถ้าติดตั้งที่ผนังซึ่งอีกด้านไม่ใช่อาณาบริเวณชองท่าน ควรใช้ Hi-gain antenna

3. ปรับกำลังส่งของเสาอากาศ (Antenna transmit power) ให้มากขึ้น

4. ใช้ AP จำนวนมากกว่าเดิมและปรับให้ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณ (repeater) ติดตั้งไว้กลางระยะทาง

5. แลนไร้สายใช้วิธีสลับกันรับ/ส่ง กล่าวคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณวิทยุมา AP จะเป็นผู้รับสัญญาณเท่านั้น จนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเสร็จ AP จะส่งสัญญาณวิทยุไปบ้างซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้รับสัญญาณเท่านั้น การที่สัญญาณอ่อนจึงต้องพิจารณาปรับปรุงการ์ดแลนไร้สาย (wireless network adapter) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โดยอาจเลือกเชื่อมต่อการ์ดใหม่ด้วย USB แต่กรณีคอมพิวเตอร์วางตัก(laptop) ยี่ห้อดังๆ สินค้า แบรนด์เนม ที่ใช้งานไม่นาน (ไม่เกิน 1 ปี) จะมีการ์ดแลนไร้สาย (wireless network adapter) คุณภาพดีอยู่แล้ว

6. เปลี่ยน wireless channel ที่ AP โดยทั่วไปควรเลือกใช้ช่อง (channel) 1, 6 และ 11 เพราะสัญญาณจะไม่กวนกัน ดูว่าช่องไหนให้สัญญาณดีกว่า ซึ่งเราต้องดูว่า AP เพื่อนบ้านเขาใช้ช่องไหนอยู่ หลีกเลียงอย่าใช้ซ้ำกันครับ หลักการคล้ายกับการฟังวิทยุเลือกช่องที่ชัดเจนครับ มีข้อควรระวัง ห้ามเลือกช่อง12,13 และ 14 เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่รองรับมาตรฐานญี่ปุ่น แล้วท่านจะต้องต่อสายแลนไปคอนฟิกช่องใหม่ (ใช้แลนไร้สายไม่ได้)

7. ไม่ใช้อุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์ไร้สาย ที่ใช้สัญญาณวิทยุที่มีความถี่ใกล้เคียงกับแลนไร้สาย เช่น 802.11a ใช้ความถี่ 5.8 GHz, 802.11b ใช้ความถี่ 2.4 GHz หรือ 802.11g ใช้ความถี่ 2.4 GHz เป็นต้น

8. ปรับปรุง firmware ของ AP และไดร์เวอร์ (driver) ของการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้งลงบนวินโดวส์ เช่น ผมได้ปรับปรุง firmware ของ D-Link 2640T เป็น Current Firmware Version : V3.02B01T01.EU-A.20080725

9. ควรเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อเดียวกัน จะส่งเสริมกัน เพราะแต่ละบริษัทมีเทคโนโลยีต่างกัน

10. เลือกใช้ 802.11g เทคโนโลยีใหม่ เร็วกว่า ที่มี backward-compatible กับ 802.11b

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.