วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

10 วิธีการสร้าง 'บารมี

10 วิธีการสร้าง 'บารมี'


คำว่า 'บารมี'
ตามพจนานุกรม บารมี แปลว่า คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา
แต่ในชีวิตจริงมีคนใช้ในความหมายว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่
มีความสามารถสูง เก่ง ดี
และตีความว่าต้องดี-เก่งทุกเรื่อง


หลายคนเชื่อผิดๆว่า
บารมีเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์
หรือผู้มีฐานะร่ำรวยเท่านั้น

คนทำงานตำแหน่งเล็กๆหรือ
ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปคงไม่มีบารมีอย่างเขา
หรือท่านเหล่านั้นแน่ๆ

จากบทความที่ป้าเสลาพบในคอลัมน์ Body Mind
ในนิตยสารเปรียว พูดถึง 10 วิธีการสร้าง 'บารมี'
ไว้อย่างน่าสนใจมากว่า ....
ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคน ไม่ว่าเด็ก วัยรุ่น
หรือผู้ใหญ่ สามารถสร้างบารมีขึ้นมาเองได้
ด้วยการทำความดี
โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีวุฒิภาวะ
หรือเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน......
สำหรับวิธีการสร้างเสริมบารมีให้กับตัวเองมีดังนี้


1. รู้จักการให้
ความไม่ตระหนี่ถี่เหนียว การแบ่งปันให้คนรอบข้าง
ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
หรือคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว

2. รักษาศิล
เป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลธรรมประจำ สม่ำเสมอ
ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี
ไม่ให้ร้ายผุ้อื่น

3. ระงับความอยาก
ไม่เป็นคนหมกมุ่น ฝักใฝ่ แสวงหา
มุ่งหวังประโยชน์ให้ตนเอง

4. มีเมตตา
ให้ความรักใคร่และเมตตา
ช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้าง
ชี้แนะ ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา

5. ฉลาดรอบรู้
เป็นคนรู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยุ่เสมอ
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ตลอดจนช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้อื่นได้ด้วย

6. อดทนอดกลั้น
อดทนต่องานหนัก ต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้โดยไม่หวาดหวั่น
มีความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย
สามารถควบคุมอารมณ์ ใช้สติปัญญา
ใตร่ตรองแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความรอบคอบ
และลุล่วงด้วยดี

7. ซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์และซื่อตรง เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน
ไม่คิดคดโกงกับเพื่อนหรือองค์กร
รักษาคำพูด เมื่อตกปากรับคำไว้แล้ว
ก็ทำให้คนเชื่อถือได้

8. ขยันหมั่นเพียร
เป็นคนขยัน กล้าเผชิญกับงานยาก
ไม่ท้อถอย ตั้งใจเรีนรู้งาน
ปฏิบัติงานด้วยความเพียรอุตสาหะ

9. มีความตั้งใจแน่วแน่
เมื่อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้ว
ก็งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่
โดยอาศัยความเพียร พยายาม สติปัญญาและอดทน
โดยมุ่งหวังความสำเร็จเป็นที่ตั้ง

10. มีใจเป็นกลาง
มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียงเข้าข้างผู้ใด
ด้วยถือความสนิทสนมหรือเอาความเกลียดชัง
มาเป็นที่ตั้งในการตัดสินใจหรือพิจารณา
....ทั้งหมดนี้....
หากสามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 10 ข้อแล้ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
ก็สามารถมี 'บารมี ' ได้
ไม่แพ้คนอื่นแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.